Επιστροφές/Ακυρώσεις

Πολιτική Επιστροφών

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος έως και 1 μήνα μετά την αγορά του.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το προϊόν να είναι άρτιο (χωρίς φθορές) και αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία.

Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από 1 χρόνια εγγύηση.